Turnus w Manus Medica

Turnus w Manus Medica

Organizacja turnusu:

Zajęcia odbywają sie 4 razy  dziennie.

Przykładowy rozkład zajęć na turnusie : 

3x Terapia metodą Vojty
1x zajęcia z terapii uzupełniającej (Integracja sensoryczna, Castilio-Morales, czaszkowo-krzyżowa, logopedia, elementy osteopatii i inne)

Możliwość ustawienia zupełnie innego planu w zależności od potrzeb.

Dobór zajęć indywidualnie w zależności od schorzenia pacjent.

Cena turnusu dotyczy ceny zajęć.

Dzieci nie będące w stałej terapii w ośrodku wymagają kwalifikacji do turnus proszę kontaktować się w tej sprawie z recepcją (601230872)