Cennik:

I wizyta Joanna Surowińska (Pacjenci z ZOKN, z asymetrią, wady postawy, skoliozy, pacjenci z zaburzeniami napięcia mięśniowego) 

30 minut

200 zł

I wizyta Joanna Surowińska (Pacjenci z MPDz, SMA, artogrypozą, zespołami genetycznymi)

60 minut

320 zł

Joanna Surowińska następne wizyty

30 minut

160 zł

Anita Gozdalik

45 minut

140 zł

Anna Dudek

45 minut

140 zł

Rehabilitacja metodą Vojty i innymi metodami

30 minut

130 zł

Terapia integracji sensorycznej

45 minut

130 zł

Turnus rehabilitacyjny

2500 zł

Trening słuchowy – diagnoza z audiometrem

310 zł

Trening słuchowy – diagnoza bez z audiometra

190 zł

Trening słuchowy – wizyta kontrolna

140 zł

Logopedia z innymi metodami, inni specjaliści

45 minut

130 zł

Terapia czaszkowo-krzyżowa

45 minut

140 zł

Zaświadczenie do sądu alimenty 

1500 zł