Cennik:

Obowiązuje od 1 lipca 2021 roku

I wizyta Joanna Surowińska (Pacjenci z ZOKN, z asymetrią, wady postawy, skoliozy, pacjenci z zaburzeniami napięcia mięśniowego) 

30 minut

210 zł

I wizyta Joanna Surowińska (Pacjenci z MPDz, SMA, artogrypozą, zespołami genetycznymi)

60 minut

340 zł

Joanna Surowińska następne wizyty

30 minut

170 zł

Anita Gozdalik

45 minut

150 zł

Anna Dudek

45 minut

150 zł

Rehabilitacja metodą Vojty i innymi metodami

30 minut

150 zł

Rehabilitacja metodą Vojty i innymi metodami

60 minut

300 zł

Terapia integracji sensorycznej

45 minut

140 zł

Terapia logopedyczna

45 minut

140 zł

Turnus rehabilitacyjny

2500 zł

Trening słuchowy – diagnoza z audiometrem

330 zł

Trening słuchowy – diagnoza bez z audiometra

210 zł

Trening słuchowy – wizyta kontrolna z audiometrem

210 zł

Logopedia z innymi metodami, inni specjaliści

45 minut

140 zł

Terapia czaszkowo-krzyżowa

45 minut

140 zł

Zaświadczenie do sądu alimenty 

1600 zł

Opinia do orzeczenia o niepełnosprawności  i WWR

200 zł

Opinia do innych specjalistów

200 zł

Opinia z wizyty 

200 zł

Czas oczekiwania na zaświadczenia 3-5 dni