Monachijska Funkcjonalna
Diagnostyka Rozwojowa (MFDR)

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (MFDR)

To uznana na całym świecie metoda wczesnej diagnozy dzieci uwzględniająca wiele obszarów rozwoju dziecka. Obejmuje rozwój od 0 do 6 roku życia. Jest systemem wczesnej diagnostyki. 

Metoda opracowana w Niemczech w Monachium przez prof. Theodora Hellbrugge. Celem MFRD jest wieloaspektowa ocena rozwoju psychoruchowego dziecka. Obejmuje obszary: wiek raczkowania, wiek siadania, wiek chodzenia, wiek chwytania, wiek percepcji, wiek mówienia, wiek rozumienia mowy, wiek rozwoju społecznego i samodzielności. 

Pozwala na szybkie wykrycie nieprawidłowości w rozwoju dziecka (podejrzenie nieprawidłowego rozwoju, opóźnienie w rozwoju i zaburzenia w rozwoju) i na podstawie diagnozy funkcjonalnej wprowadzić działania naprawcze w obszarach rozwoju motorycznego i umysłowego.

Zaletą MFRD jest szybkie rozpoznanie zaburzeń w rozwoju już u noworodków i niemowląt i natychmiastowe działanie. U każdego dziecka określany jest indywidualny profil rozwojowy uwzględniający w/w parametry rozwoju. 

Na tej podstawie układny jest indywidualny program obejmujący sfery najbliższego rozwoju dziecka. 

Ponadto obserwuje się reakcje dziecka na bodźce, przetwarzanie sensoryczne, stopień zmotywowania, interakcję z drugą osobą, naśladowanie i nawiązywanie kontaktu wzrokowego oraz rozwój emocji.