Specjalistyczna metoda rehabilitacji, prowadzona indywidualnie dla każdego pacjenta.
Nie ma ograniczeń wiekowych. Terapię przeprowadza się w każdym wieku w zależności od celu terapeutycznego . Rehabilitacja metodą Vojty daje możliwość poprawy stanu zdrowia u osób z następującymi schorzeniami:

Zaburzenia napięcia mięśniowego
Wady postawy
Asymetria
Kręcz szyi
Mózgowe Porażenie Dziecięce
Opóźnienie ruchowe
Zespoły genetyczne (zespół Downa, Williamsa, Prader Willi)
Skolioza Zaburzenia koordynacji
Nieprawidłowości funkcji ręki
Stany po wylewie
Problemy u dzieci z jedzeniem, spaniem, wypróżnianiem się
Wady kolan i stóp
Nieprawidłowości w chodzie

Rehabilitacja

Polega na aktywizacji neuromotorycznej pacjenta. W praktyce polega to na ustawieniu dziecka w konkretnej pozycji ściśle określonej poprzez metodykę terapii. Pozycje wpływają na aktywizację Ośrodkowego Układu Nerwowego oraz na aktywizacje prawidłowych wzorców motorycznych. Poprzez uciśnięcie odpowiedniego punktu na ciele dziecka (tzw. Strefy wyzwalania), prowokujemy określoną reakcję na ciele dziecka (widoczną dla rodzica w różnej formie np. zmiany rytmu oddechu).

Te reakcje powodują powstawanie połączeń w mózgu, które umożliwiają dziecku osiąganie kolejnych kroków w jego rozwoju (przekręcanie, siadanie, wstawanie, itd.). U starszych dzieci pod wpływem terapii można zaobserwować zmiany w postawie, funkcji kręgosłupa, rozwoju motoryki i koordynacji. U pacjentów z trudnościami sensorycznymi i logopedycznymi terapia metodą Vojty daje podwaliny do efektów innych terapii w zakresie automatycznego sterowania postawą ciała i wyksztalcenia mechanizmów podporowo-wyprostnych.

Terapię w I roku życia

zaleca się powtarzać się 4 x dziennie (każda sesja ok 10-15 minut) Pobudza to prawidłowy rozwój psychomotoryczny dziecka, a także pozytywnie wpływa na prawidłowy rytm spania, jedzenia i wypróżniania się.

Terapię u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wykonuje się 1 raz do 3 razy dziennie w zależności od potrzeb terapeutycznych oraz możliwości organizacyjnych.

Terapię czasami wykonuje się 1-2 x w tyg.

zaleca się powtarzać się 4 x dziennie (każda sesja ok 10-15 minut) Pobudza to prawidłowy rozwój psychomotoryczny dziecka, a także pozytywnie wpływa na prawidłowy rytm spania, jedzenia i wypróżniania się.

Wizyty w ośrodku odbywają się z częstotliwością ustaloną z rodzicami. Najczęściej 1 x w tyg.

Warto zwrócić uwagę ze efekt terapeutyczny jest po każdej wizycie.

Terapia jest indywidualnie dostosowywana do potrzeb każdego dziecka, jego stanu zdrowia i mają na celu osiągnięcie konkretnego, wymiernego efektu.

Wizyty w ośrodku odbywają się z częstotliwością ustaloną z rodzicami. Najczęściej 1 x w tyg.

Książki

devices_other

Terapia metodą Vojty Autor: H. Orth wyd. I polskie, red. J. Surowińska Stron” 260 Rok: 2013

ISBN: 978-83-7609-737-4

brightness_high

Metoda Vojty praktyczny poradnik dla rodziców PZWL Warszawa 2012, wyd.1

ISBN: 978-83-200-4242-9

Inne Terapie

brightness_high

Kinezjotaping

Jest nowoczesną metodą terapeutyczną za pomocą której klient może się nauczyć samodzielnego przywracania prawidłowej równowagi fizjologicznej, zaburzonej takimi czynnikami jak.

brightness_high

Castilio Morales

1). Neuromotoryczna terapia rozwojowa, mająca zastosowanie w leczeniu dzieci z opóźnieniem psychomotorycznym , przepukliną oponowo-rdzeniową ,hipermobilnoscią , oraz wiotkością mięśniowo-więzadłową 2). Ustno-twarzowa terapia regulacyjna zalecana jest osobom z dysfunkcjami senso- -motorocznymi w obszarze twarzy, jamy ustnej i gardła, szczególnie do leczenia zaburzeń ssania, żucia, połykania oraz mowy.

devices_other

Czaszkowo krzyżowa

zwana również osteopatią kranialną jest jedna z metod terapii manualnej. Jest to metoda nieinwazyjna. Poprzez poszczególne techniki wpływa się na układ czaszkowo-krzyżowy, który odpowiada za prawidłowy rozwój i funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego., mięśniowego, powięziowego, pokarmowego, oddechowego. Terapia może być stosowana w każdym wieku. Odpowiednie techniki można wykorzystać zarówno u noworodków, dzieci, dorosłych jak i starszych osób

devices_other

Diagnostyka MFDR

To uznana na całym świecie metoda wczesnej diagnozy dzieci uwzględniająca wiele obszarów rozwoju dziecka. Obejmuje rozwój od 0 do 6 roku życia. Jest systemem wczesnej diagnostyki. Metoda opracowana w Niemczech w Monachium przez prof. Theodora Hellbrugge. Celem MFRD jest wieloaspektowa ocena rozwoju psychoruchowego dziecka. Obejmuje obszary: wiek raczkowania, wiek siadania, wiek chodzenia,wiek chwytania, wiek percepcji, wiek mówienia, wiek rozumienia mowy, wiek rozwoju społecznego i samodzielności.

brightness_high

Manualna terapia dysfagii

Opracowana przez N.A.P. -Akademie w Berlinie. Celem terapii jest wpływ na kontrolę posturalną i stabilizację dynamiczną ciała oraz organizację wzorców ruchowych w taki sposób aby usprawnić koordynację cyklów oddechowo-połykowych. Ważne jest wspieranie elastyczności unieruchomionych struktur w zakresie długości, stymulacja mechanoreceptorów poprzez długie i delikatne przerywane bodźce. Trening aktywności powoduje zmianę reprezentacji w mózgu i świadomości.