Ontogeneza motoryczna dziecka

Znajomość poszczególnych warunków psychomotorycznego rozwoju dziecka, wiedza na temat mechanizmów warunkujących ten rozwój oraz znajomość idealnego modelu rozwoju dziecka stanowią nieodzowną bazę do podjęcia działań terapeutycznych. Dzięki temu można w sposób celowy pomóc dziecku w osiągnięciu jego możliwego potencjału życiowego.

Ontogeneza motoryczna jest zależna od:

• determinacji genetycznej, czyli każda jednostka ma zaprogramowany rozwój już od zapłodnienia do śmierci • determinacji mentalnej, czyli warunkiem tu jest prawidłowy rozwój psychiczny • prawidłowo działających i zintegrowanych zmysłów, czyli wzroku, słuchu węchu, propriorecepcji itd., prawidłowo działający mózg • wpływy i warunki środowiska naturalnego, warunki domowe

Człowiek jest istota bipedalną - funkcjonuje na poziomie korowym mając kontrolę nad poruszaniem się, będąc istota myślącą logicznie i racjonalnie. Dla osiągnięcia prawidłowej lokomocji niezbędne jest oprócz wyżej wymienionych warunków: • automatyczne sterowanie postawą, czyli tzw. kontrola posturalna • prawidłowo rozwinięte mechanizmy podporowo-wyprostne czyli umiejętności przeciwstawienia się sile ciężkości, inaczej zwane mechanizmami antygrawitacyjnymi (przeciwgrawitacyjnymi), co jest głównie widoczne w 1 roku życia • możliwości wykonania celowego fazowego ruchu

Badanie dziecka w 1 roku życia odbywa się przede wszystkim za pomocą obserwacji motoryki spontanicznej.
Do tego niezbędna jest wiedza na temat idealnego rozwoju dziecka.
Ocena rozwoju dotyczy zawsze ilości i jakości wzorców.
Drugim ważnym czynnikiem jest badanie rozwoju odruchowego, czyli odruchów, które zawsze mają swoją ewolucję w przebiegu rozwoju.
Trzeci etap badania to badanie reakcji ułożeniowych.

Reakcje ułożeniowe ulegają przeobrażeniom w 1 roku życia.
Badanie ich polega na zmianie ustawienia ciała w przestrzeni
Każda faza wymaga dokładnej obserwacji.
Badanie zebrane jest w tabeli:
• reakcja Trakcji
• reakcja Landau
• reakcja wg Vojty
• reakcja weg Peiper-Isbert
• reakcja wg Collis vertikalna
• reakcja wg Collis horyzontalna
• reakcja zawieszenia pachowego

Ontogeneza motoryczna w 1 roku życia:

Cały rozwój w odniesieniu do tułowia przebiega cranio-caudalnie, czyli w kierunku czaszkowo-krzyżowym oraz z kierunku proksymalnego do dystalnego.
Schemat ciała:
• do 4 tyg. wkłada ręce pojedynczo do buzi
• 8 tyg. łączy proste palce na klatce piersiowej
• 3 miesiąc dotyka dłoń o dłoń od góry
• 4 miesiąc dotyka dłońmi do linii kolan
• 5 miesiąc chwyt za genitalia
• 6 miesiąc chwyt za podudzia
• 7 miesiąc chwyt za stopę
• 7,5 miesiąc Stopa w buzi

Chwyt:
• 8 tyg. patrzy na dłoń, łączy proste palce
• 3 miesiąc chwyta ustami i językiem
• 4 miesiąc chwyt boczny
• 4,5 miesiąc chwyt diagonalny
• 5 miesiąc przekłada zabawkę z ręki do ręki (supinacja przedramienia)
• 6 miesiąc chwyt radialny
• 7,5 miesiąc chwyt pensetowy
• 9 miesiąc chwyt szczypcowy

Rozwój funkcji podporowych:
• Noworodek - płaszczyzna przylegania (kłęb nadgarstków, przyśrodkowa część ud, mostek), przetacza głowę dziobiąc
• 6-12 tyg. podpór przesuwa się z nadgarstków w kierunku łokcia, środek ciezkosci z mostka przesuwa się w kierunku pępka
• 3 miesiąc podpór symetryczny na przedramionach z izolowanym obrotem głowy
• 4,5 miesiąc asymetryczny podpór ma przedramionach
• 5 miesiąc podpór na nadgarstkach
• 6 miesiąc prostokąt podporu na udach i dłoniach

Motoryka duża:
• 6 miesiąc obrót z pleców na brzuch
• 7 miesiąc siad boczny (podstawa trapez)
• 7,5 miesiąc siad skośny (podstawa trójkąt)
• 7,5 miesiąc foczenie
• 8,5 miesiąc czworakowanie
• 8,5-9 miesiąc siad prosty
• 8,5-9 miesiąc wstawanie
• 10-11 miesiąc chód bokiem wzdłuż mebli
• 14-16 miesiąc chodzenie socjalne

Inne Terapie

devices_other

TAPING

Taping - czyli plastrowanie (nalepianie plastra) - polega na aplikacji na ciele, w ściśle określony sposób, nierozciągliwego lub elastycznego plastra. Nalepiony plaster jest źródłem bodźców wyłącznie mechanicznych (nie jest nasączony żadnym lekiem) i w zależności od rodzaju plastra, sposobu i miejsca aplikacji, ma różnorakie oddziaływanie.

brightness_high

Kinezjotaping

Jest nowoczesną metodą terapeutyczną za pomocą której klient może się nauczyć samodzielnego przywracania prawidłowej równowagi fizjologicznej, zaburzonej takimi czynnikami jak.

brightness_high

Castilio Morales

1). Neuromotoryczna terapia rozwojowa, mająca zastosowanie w leczeniu dzieci z opóźnieniem psychomotorycznym , przepukliną oponowo-rdzeniową ,hipermobilnoscią , oraz wiotkością mięśniowo-więzadłową 2). Ustno-twarzowa terapia regulacyjna zalecana jest osobom z dysfunkcjami senso- -motorocznymi w obszarze twarzy, jamy ustnej i gardła, szczególnie do leczenia zaburzeń ssania, żucia, połykania oraz mowy.

devices_other

Czaszkowo krzyżowa

zwana również osteopatią kranialną jest jedna z metod terapii manualnej. Jest to metoda nieinwazyjna. Poprzez poszczególne techniki wpływa się na układ czaszkowo-krzyżowy, który odpowiada za prawidłowy rozwój i funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego., mięśniowego, powięziowego, pokarmowego, oddechowego. Terapia może być stosowana w każdym wieku. Odpowiednie techniki można wykorzystać zarówno u noworodków, dzieci, dorosłych jak i starszych osób

devices_other

Diagnostyka MFDR

To uznana na całym świecie metoda wczesnej diagnozy dzieci uwzględniająca wiele obszarów rozwoju dziecka. Obejmuje rozwój od 0 do 6 roku życia. Jest systemem wczesnej diagnostyki. Metoda opracowana w Niemczech w Monachium przez prof. Theodora Hellbrugge. Celem MFRD jest wieloaspektowa ocena rozwoju psychoruchowego dziecka. Obejmuje obszary: wiek raczkowania, wiek siadania, wiek chodzenia,wiek chwytania, wiek percepcji, wiek mówienia, wiek rozumienia mowy, wiek rozwoju społecznego i samodzielności.

brightness_high

Manualna terapia dysfagii

Opracowana przez N.A.P. -Akademie w Berlinie. Celem terapii jest wpływ na kontrolę posturalną i stabilizację dynamiczną ciała oraz organizację wzorców ruchowych w taki sposób aby usprawnić koordynację cyklów oddechowo-połykowych. Ważne jest wspieranie elastyczności unieruchomionych struktur w zakresie długości, stymulacja mechanoreceptorów poprzez długie i delikatne przerywane bodźce. Trening aktywności powoduje zmianę reprezentacji w mózgu i świadomości.