Zespół Fizjoterapeutów

Your image

Joanna Surowińska

Jestem fizjoterapeutą praktykiem z tytułem specjalisty. Terapią dzieci zajmuje się od początku mojej pracy zawodowej.
Praca jako terapeuta, leczenie pacjentów ,diagnostyka na bazie ontogenezy motorycznej to moje obszary zawodowe z pacjentami. Wartościami którymi kieruje się w leczeniu to przede wszystkim wieloprofilowe spojrzenie na pacjenta, dokładność diagnostyczną, spojrzenie holistyczne ,współpraca z innymi specjalistami oraz stawianie na praktyczną pracę z pacjentem. W pracy wielką rolę odgrywa dla mnie współpraca z rodzicami oraz wsparcie terapii w domu.
Jestem certyfikowanym nauczycielem terapii metodą Vojty oraz terapeutą wielu innych metod. Pracuje także jako wykładowca.
Stale podnoszę moje kwalifikacje w zakresie kompetencji zawodowych.

Książki

devices_other

Terapia metodą Vojty Autor: H. Orth wyd. I polskie, red. J. Surowińska Stron” 260 Rok: 2013

ISBN: 978-83-7609-737-4

brightness_high

Metoda Vojty praktyczny poradnik dla rodziców PZWL Warszawa 2012, wyd.1

ISBN: 978-83-200-4242-9

Your image

Iwona Kowalczuk

Jestem absolwentka Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od początku mojej pracy zawodowej zajmuje się fizjoterapią niemowląt, dzieci i młodzieży. Konsekwentnie poszerzam swoją wiedzę i rozwijam swoje umiejętności uczestnicząc w warsztatach i kursach z zakresu rehabilitacji pediatrycznej. Jestem certyfikowanym terapeuta metody Vojty i z tą metodą łączę głownie moją pracę zawodową oraz ukończyłam wiele innych szkoleń w zakresie pediatrii dziecięcej (m.innymi kurs trójwymiarowej terapii manualnej stóp , pediatria w osteopatii ,szkolenia dziecko wiotkie ,kursy rozwijające i grupy Ag , kinzejotaping w pediatrii i wiele innych). Holistyczne spojrzenie na pacjenta ,troska o jego zdrowie oraz wsparcie rodziców co do terapii to wartości którymi kieruje się w pracy z dziećmi .

Your image

Magdalena Ostolska-Rosikiewicz

Fizjoterapeuta z dwudziestoletnim stażem w pracy z dziećmi. Wieloprofilowe spojrzenie na pacjenta , współpraca z rodzicami oraz wsparcie rozwoju każdego dziecka wymagającego terapii to wartości którymi kieruje się w pracy z dziećmi . Konsekwentnie poszerzam swoją wiedzę i rozwijam swoje umiejętności uczestnicząc w warsztatach i kursach z zakresu rehabilitacji pediatrycznej. Jestem certyfikowanym terapeutą metody Vojty oraz ukończyłam wiele innych szkoleń w zakresie pediatrii dziecięcej

Your image

Aldona Jusińska

Zajmuję się leczeniem pacjentów wieku rozwojowego w zakresie terapii metodą Vojty, terapii metodą integracji sensorycznej, terapii osteopatycznej w pediatrii, terapii oddechowej wg PRI ( Postural Restoration Institute - Instytut Odbudowy Postawy),terapii masażem logopedycznym twarzy oraz plastrowaniem statycznym i dynamicznym twarzy. Wartości którymi kieruje się w pracy to dokładność diagnostyczna ,dostosowanie terapii odpowiednie do pacjenta oraz wsparcie rodziców w trakcie terapii. Konsekwentnie poszerzam swoją wiedzę i rozwijam swoje umiejętności uczestnicząc w warsztatach i kursach z zakresu rehabilitacji pediatrycznej

Your image

Marcin Pełka

mgr fizjoterapii, Absolwent Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Certyfikowany terapeuta Metody Vojty dzieci oraz terapeuta Integracji Sensorycznej II stopnia. Specjalizuje się w terapii neurorozwojowej noworodków, dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami funkcjonowania narządu ruchu o podłożu ortopedycznym lub neurologicznym. W codziennej pracy prezentuje holistyczne podejście do pacjenta wspierając terapię elementami osteopatii oraz terapii manualnej. W kontaktach z pacjentami oraz ich rodzinami wykazuje się troską oraz dużą dozą empatii i cierpliwości.

Your image

Nina Maciniak

Specjalizuję się w pracy dziećmi (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci przedwcześnie urodzonych), z różnorodnymi zaburzeniami neurologicznymi, genetycznymi oraz wadami postawy.   W zakresie stosowanych przeze mnie metod pracy stosuje: Terapia Metoda Vojty Manualna Trójpłaszczyznowa Terapia Stóp, Integracja Sensoryczna Kinesiotaping Ocena  globalnych wzorców ruchowych wg Prechtl’a, Osteopatia w pediatrii i neonatologii   W swojej pracy dbam zawsze o indywidualne podejście do małego pacjenta, zrozumienie jego dziecięcych potrzeb, ponieważ uważam, że zbudowanie przyjaznej relacji wpływa na efektywną pracę z dzieckiem.