Koncepcja terapii neurorozwojowe opracowana przez profesora Castillo Moralesa to terapia

1). Neuromotoryczna terapia rozwojowa, mająca zastosowanie w leczeniu dzieci z opóźnieniem psychomotorycznym , przepukliną oponowo-rdzeniową ,hipermobilnoscią ,
oraz wiotkością mięśniowo-więzadłową
2). Ustno-twarzowa terapia regulacyjna zalecana jest osobom z dysfunkcjami senso- -motorocznymi w obszarze twarzy, jamy ustnej i gardła, szczególnie do leczenia zaburzeń ssania, żucia, połykania oraz mowy.

Program przeznaczony jest m.in. dla osób z:

-asymetrią twarzy,
-dziecięcym porażeniem mózgowym,
-autyzmem, mutyzmem,afazją,
-zaburzeniami oddychania, połykania, ssania, żucia, wysuwania języka, nadmiernego ślinienia,
-nieprawidłowego ułożenia szczęki i żuchwy.

Efekty regularnego stosowania metody to:

-domknięcie jamy ustnej,
-ustawienie szczęki względem żuchwy,
-cofnięcie i podniesienie języka,
-normalizacja napięcia mięśni języka, warg, podniebienia,
-zahamowanie bądź zmniejszenie nadmiernego ślinienia,
-uaktywnienie bądź polepszenie funkcji pokarmowych takich, jak ssanie, połykanie, gryzienie, żucie,
-poprawa funkcji oddechowych,
-poprawa artykulacji,
-poprawa fizjonomii.

Podczas terapii dziecko leży na plecach tyłem, z głową ustabilizowaną między nogami terapeuty. Cisza motoryczna rozpoczyna ćwiczenia wstępne. Jedna ręka terapeuty leży pod potylicą dziecka, druga na klatce piersiowej, lekko ją uciskając. Następnie masujący rozciąga kark pacjenta, odchylając jego głowę do tyłu i do przodu.

Kolejny krok to stymulacja neuromotorycznych punktów twarzy, (przedstawionych na poniżej ilustracji). Jedna ręka trzyma okolicę potylicy, druga stymuluje: punkt dna jamy ustnej, punkt podbródka, punkt wargi górnej i punkt gładzizny. Następnie przechodzi się do parzystych punktów (jednocześnie po lewej i prawej stronie): punkty kąta oka, punkty skrzydełek nosa, punkty kąta ust, punkty żwacza. Każdy punkt stymulowany powinien być przez kilka sekund poprzez lekki ucisk, wibrację, rozciąganie, ugniatanie, głaskanie.

Inne Terapie

brightness_high

Kinezjotaping

Jest nowoczesną metodą terapeutyczną za pomocą której klient może się nauczyć samodzielnego przywracania prawidłowej równowagi fizjologicznej, zaburzonej takimi czynnikami jak.

brightness_high

Castilio Morales

1). Neuromotoryczna terapia rozwojowa, mająca zastosowanie w leczeniu dzieci z opóźnieniem psychomotorycznym , przepukliną oponowo-rdzeniową ,hipermobilnoscią , oraz wiotkością mięśniowo-więzadłową 2). Ustno-twarzowa terapia regulacyjna zalecana jest osobom z dysfunkcjami senso- -motorocznymi w obszarze twarzy, jamy ustnej i gardła, szczególnie do leczenia zaburzeń ssania, żucia, połykania oraz mowy.

devices_other

Czaszkowo krzyżowa

zwana również osteopatią kranialną jest jedna z metod terapii manualnej. Jest to metoda nieinwazyjna. Poprzez poszczególne techniki wpływa się na układ czaszkowo-krzyżowy, który odpowiada za prawidłowy rozwój i funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego., mięśniowego, powięziowego, pokarmowego, oddechowego. Terapia może być stosowana w każdym wieku. Odpowiednie techniki można wykorzystać zarówno u noworodków, dzieci, dorosłych jak i starszych osób

devices_other

Diagnostyka MFDR

To uznana na całym świecie metoda wczesnej diagnozy dzieci uwzględniająca wiele obszarów rozwoju dziecka. Obejmuje rozwój od 0 do 6 roku życia. Jest systemem wczesnej diagnostyki. Metoda opracowana w Niemczech w Monachium przez prof. Theodora Hellbrugge. Celem MFRD jest wieloaspektowa ocena rozwoju psychoruchowego dziecka. Obejmuje obszary: wiek raczkowania, wiek siadania, wiek chodzenia,wiek chwytania, wiek percepcji, wiek mówienia, wiek rozumienia mowy, wiek rozwoju społecznego i samodzielności.

brightness_high

Manualna terapia dysfagii

Opracowana przez N.A.P. -Akademie w Berlinie. Celem terapii jest wpływ na kontrolę posturalną i stabilizację dynamiczną ciała oraz organizację wzorców ruchowych w taki sposób aby usprawnić koordynację cyklów oddechowo-połykowych. Ważne jest wspieranie elastyczności unieruchomionych struktur w zakresie długości, stymulacja mechanoreceptorów poprzez długie i delikatne przerywane bodźce. Trening aktywności powoduje zmianę reprezentacji w mózgu i świadomości.