Manualna terapia dysfagii

Manualna terapia dysfagii

Opracowana przez N.A.P. -Akademię w Berlinie. 

Celem terapii jest wpływ na kontrolę posturalną i stabilizację dynamiczną ciała oraz organizację wzorców ruchowych w taki sposób aby usprawnić koordynację cyklów oddechowo-połykowych. 

Ważne jest wspieranie elastyczności unieruchomionych struktur w zakresie długości, stymulacja mechanoreceptorów poprzez długie i delikatne przerywane bodźce. 

Trening aktywności powoduje zmianę reprezentacji w mózgu i świadomości.

Zaburzenia połykania mogą dotyczyć osób w starszym wieku ale częste są u wcześniaków, noworodków i niemowląt. Mogą wiązać się z chorobami układu nerwowego, mięśniowego, dotyczyć struktury i funkcji oraz zaburzeń neurorozwojowych. 

Objawiają się trudnościami w formowaniu kęsa, połykaniu, zatrzymywaniu kęsa w gardle, koordynowaniu połykania i oddychania. Może temu towarzyszyć zachłystywanie, przesuwaniem się treści pokarmowych do nosa lub dróg oddechowych, pochrząkiwanie, kaszel, ślinienie. 

Oprac. na podstawie Bastian Boger Instruktor N.A.P – Akademię Manualną terapia Dysfagii Łódź 2019