Metoda Vojty

Specjalistyczna metoda rehabilitacji, prowadzona indywidualnie dla każdego pacjenta. Nie ma ograniczeń wiekowych. Terapię przeprowadza się w każdym wieku w zależności od celu terapeutycznego.

Rehabilitacja metodą Vojty daje możliwość poprawy stanu zdrowia u osób z następującymi schorzeniami:

 • Zaburzenia napięcia mięśniowego
 • Wady postawy
 • Asymetria
 • Kręcz szyi
 • Mózgowe Porażenie Dziecięce
 • Opóźnienie ruchowe
 • Zespoły genetyczne (zespół Downa, Williamsa, Prader Willi)
 • Skolioza Zaburzenia koordynacji
 • Nieprawidłowości funkcji ręki
 • Stany po wylewie
 • Problemy u dzieci z jedzeniem, spaniem, wypróżnianiem się
 • Wady kolan i stóp
 • Nieprawidłowości w chodzie

Rehabilitacja

Polega na aktywizacji neuromotorycznej pacjenta. W praktyce polega to na ustawieniu dziecka w konkretnej pozycji ściśle określonej poprzez metodykę terapii. Pozycje wpływają na aktywizację Ośrodkowego Układu Nerwowego oraz na aktywizacje prawidłowych wzorców motorycznych. Poprzez uciśnięcie odpowiedniego punktu na ciele dziecka (tzw. Strefy wyzwalania), prowokujemy określoną reakcję na ciele dziecka (widoczną dla rodzica w różnej formie np. zmiany rytmu oddechu).

Te reakcje powodują powstawanie połączeń w mózgu, które umożliwiają dziecku osiąganie kolejnych kroków w jego rozwoju (przekręcanie, siadanie, wstawanie, itd.). U starszych dzieci pod wpływem terapii można zaobserwować zmiany w postawie, funkcji kręgosłupa, rozwoju motoryki i koordynacji. 

U pacjentów z trudnościami sensorycznymi i logopedycznymi terapia metodą Vojty daje podwaliny do efektów innych terapii w zakresie automatycznego sterowania postawą ciała i wyksztalcenia mechanizmów podporowo-wyprostnych.

Terapię w I roku życia:

zaleca się powtarzać się 4 x dziennie (każda sesja ok 10-15 minut) Pobudza to prawidłowy rozwój psychomotoryczny dziecka, a także pozytywnie wpływa na prawidłowy rytm spania, jedzenia i wypróżniania się.

Terapię u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wykonuje się 1 raz do 3 razy dziennie w zależności od potrzeb terapeutycznych oraz możliwości organizacyjnych.

Terapię czasami wykonuje się 1-2 x w tyg.

Zaleca się powtarzać się 4 x dziennie (każda sesja ok 10-15 minut) Pobudza to prawidłowy rozwój psychomotoryczny dziecka, a także pozytywnie wpływa na prawidłowy rytm spania, jedzenia i wypróżniania się.

Wizyty w ośrodku odbywają się z częstotliwością ustaloną z rodzicami. Najczęściej 1 x w tyg.

Warto zwrócić uwagę ze efekt terapeutyczny jest po każdej wizycie.

Terapia jest indywidualnie dostosowywana do potrzeb każdego dziecka, jego stanu zdrowia i mają na celu osiągnięcie konkretnego, wymiernego efektu.

Wizyty w ośrodku odbywają się z częstotliwością ustaloną z rodzicami. Najczęściej 1 x w tyg.